Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk dat je te veel ademt. Als het lichaam hyperventileert verwijdert het teveel aan CO2 in het bloed en neemt de opname van zuurstof toe. Door de opbouw aan een teveel aan zuurstof in het bloed ontstaan er klachten.

Hyperventilatie

Soorten hyperventilatie
Zo bestaan er twee vormen van hyperventilatie:
Acute hyperventilatie.
Chronische hyperventilatie.

Acute hyperventilatie
Acute hyperventilatie komt niet veel voor, maar is wel het bekendst. Het gevoel ontstaat dat je te weinig lucht binnenkrijgt en je begint hierdoor zwaarder te ademen. Je verliest hierdoor de controle over je adempatroon en raakt hierdoor in paniek waardoor de klachten erger worden. Het ademen in een zakje kan hierbij helpen om het zuurstof gehalte in je bloed te verlagen, hierdoor vertraagt de ademhaling. Symptomen hiervan zijn:
Heel snel en heel diep ademhalen;
Het gevoel hebben dat u stikt;
Duizelingen;
Misselijkheid;
Tintelingen in de armen en rond de lippen;
Pijn in de buik of op de borst;
Hartkloppingen.
Angstig gevoel
Meestal is een onderliggende angst of trigger de oorzaak van acute hyperventilatie ook wel paniekaanval genoemd. Vaak is deze angst of trigger onbewust waardoor we vaak niet rationeel kunnen verklaren waarom dit gebeurt.

Chronische hyperventilatie
Chronische hyperventilatie is wat anders als acute hyperventilatie. Bij deze vorm is hyperventileren vaak niet het geval. Maar door een verstoring van het adempatroon neemt de voorraad CO2 gedurende langere periode af omdat men voortdurend te veel ademt. Als het lichaam te lang onder stress of spanning staat schiet de ademhaling vaak omhoog, waardoor het stres systeem in het lichaam geactiveerd wordt. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel, het verstoorde adempatroon blijft in stand zelfs als de stressoren zijn verdwenen. Het lichaam blijft zich bevinden in een overlevingsstand. De volgende symptomen horen bij chronische hyperventilatie: Vermoeidheid en lusteloosheid;
Gespannenheid en prikkelbaarheid
Concentratie- en geheugenproblemen;
Angst- en paniekklachten
Depressie
Spijsverteringsproblemen.
Onverklaarbare fysieke klachten

De behandeling

Tijdens de behandeling voor hyperventilatie brengen we het adempatroon in kaart. Zo kan er gezien worden in welke hoedanigheid jouw sympathicus(stresssysteem) is geactiveerd. Door middel van adem- en ontspanning oef brengen we het adempatroon weer in balans. We brengen het lichaam weer in zijn natuurlijke rust toestand (para-sympathicus.) wat het zelfhelend vermogen van het lichaam stimuleert. De klachten die door het hyperventileren veroorzaakt worden, zullen zo geleidelijk aan weer verdwijnen.

In 5  stappen begeleiden we je naar een beter adempatroon:

  • Optimaal leren ademen
  • Spierspanning en obstructie rondom het diafragma(ademspier)  opheffen
  • Inzicht in beperkende gedachtes en emoties die zorgen voor het actief blijven van je stressresponse
  • Verbetering van het postuur en manier van bewegen voor meer ademcapaciteit en zelfvertrouwen
  • Verhoging van het (lichaams)bewustzijn, waardoor je beter je grenzen gaat aanvoelen en spanning sneller kan loslaten